ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naposledy upravované 15. august 2019.

Spoločnosť Herbalife rešpektuje súkromie každého jednotlivca, ktorý navštevuje jej webové stránky a využíva jej služby.  Tieto zásady ochrany osobných údajov vás informujú vo forme často kladených otázok (FAQ) o tom, ako spoločnosť Herbalife používa vaše osobné údaje a o právach, ktoré máte vo vzťahu k vašim osobným údajom. Ak máte ďalšie otázky, ktoré sa týkajú týchto zásad, môžete nás kontaktovať na adrese privacy@herbalife.com.

Prosím, všimnite si, že tieto pravidlá sa vzťahujú iba na webové stránky spoločnosti Herbalife (“Stránky”), ktoré obsahujú odkaz na tieto pravidlá.

Kontrolóra vašich osobných údajov spoločnosti Herbalife môžete identifikovať pomocou schémy na konci týchto zásad, podľa vašej krajiny pobytu. Kontrolór vašich osobných údajov určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov.

Prosím, zvážte, že produkty Herbalife sa predávajú výhradne prostredníctvom našich nezávislých členov (“členov”), ktorí môžu byť aj kontrolórmi vašich osobných údajov. Mali by ste ich kontaktovať priamo, aby ste pochopili ich postupy v oblasti údajov.

Často kladené otázky (FAQ)

Aké výhody má spoločnosť Herbalife zo zhromažďovania informácie o mne?

Prostredníctvom svojich webových stránok zbiera spoločnosť Herbalife osobné informácie o vás z rôznych dôvodov:

Máte právo namietať proti určitému použitiu vašich osobných informácií podľa platných zákonov; ale v takomto prípade nemusíte schopný plne využívať naše produkty a služby.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nám to oznámite na nižšie uvedenej e-mailovej adrese a to tak, že vyradíte možnosť inzerovania e-mailom alebo prostredníctvom SMS alebo zmenou nastavení osobných údajov pre váš prehliadač, ako je uvedené nižšie. Ak súhlas odoberiete, pravdepodobne nebudete môcť plne využívať naše produkty a služby.

Aké informácie môžu stránky zbierať?

V spoločnosti Herbalife vám chceme poskytnúť čo najviac kontroly nad vašimi osobnými informáciami. Vo všeobecnosti môžete navštíviť webové stránky bez toho, aby ste nám oznámili, kto ste alebo aby ste odhalili akékoľvek informácie o sebe. Avšak, zhromažďujeme technické informácie, ako napríklad IP adresu a informácie o vašom prehliadači, aby sme vytvorili spojenie a zobrazili naše webové stránky. Mohli by sme napríklad zhromažďovať údaje, ktoré sa týkajú vašej cesty cez webovú stránku alebo zaznamenávať možnosti, ktoré ste vybrali na výber. Toto je bežný štandardný postup pre všetky webové stránky na internete. Zhromaždené informácie vás priamo neidentifikujú, ale môžu byť pre nás užitočné na marketingové účely a na zlepšovanie služieb, ktoré ponúkame.

Avšak, sú chvíle, kedy zhromažďujeme informácie priamo od vás, ako napríklad vaše meno a adresa; napríklad keď vyplníte formulár s požiadavkou na informácie o produktoch spoločnosti Herbalife alebo na členstvo v Herbalife alebo na nadviazanie kontaktu s členom alebo na účasť na výzve alebo stávke. Pri týchto príležitostiach vám môžeme poskytnúť ďalšie informácie a možnosti, ktoré sa týkajú nášho zamýšľaného použitia vašich osobných údajov, ak je to potrebné. Tiež zhromažďujeme vaše komunikačné preferencie, napríklad či si želáte alebo neželáte dostávať komerčné e-maily.

Registrovaní členovia spoločnosti Herbalife zhromažďujú informácie o produktoch, ktoré ste zakúpili online a informácie dobrovoľne odovzdané členmi na stránkach, ako sú ich vedenie a marketingové úsilie.

O vás môžeme získať ďalšie informácie z verejných a komerčne dostupných zdrojov a od iných tretích strán. Ak pristupujete k službám tretích strán prostredníctvom stránok, ako je Facebook, Google alebo Twitter, na prihlásenie sa na Stránky alebo na zdieľanie informácií o vašich skúsenostiach so Stránkami s ostatnými, môžeme zhromažďovať informácie z týchto služieb tretích strán.

Určitú časť obsahu alebo funkčnosť Stránok poskytujú tretie strany, ako napríklad pripojiteľné moduly Facebook a Twitter. Tieto tretie strany dostanú niektoré informácie o vašom používaní našich webových stránok a to aj prostredníctvom používania súborov cookies a podobných technológií (pozrite so časť cookies nižšie). Prosím, prečítajte si na webových stránkach informácie o tom, ako používajú vaše informácie tieto tretie strany.

Ako bude spoločnosť Herbalife zbierať a uchovávať tieto informácie?

Spoločnosť Herbalife ukladá vaše osobné údaje do centralizovaného úložiska spolu s ďalšími informáciami, ktoré o vás môžeme mať, ak nejaké existujú. To nám umožňuje vyhnúť sa duplicite, lepšie spravovať naše informačné zdroje a poskytovať vám lepšie služby.  Tieto informácie používame na vyššie uvedené účely a v súlade s vašimi voľbami.

Ako dlho bude spoločnosť Herbalife tieto informácie uchovávať?

Vaše údaje si môžeme ponechať tak dlho, ako je to potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo podľa zákona, podľa toho, čo je dlhšie. Trvanie, počas ktorého spoločnosť Herbalife ukladá vaše osobné údaje, závisí od účelu, na ktorý sa informácie používajú.

Spoločnosť Herbalife ukladá informácie v bezpečnom prostredí chránenom kombináciou fyzických a technických opatrení. Neexistuje žiadny verejný prístup k týmto informáciám, s výnimkou informácií, ktoré ste dobrovoľne poskytli vo verejných komunitách a fórach na Stránkach alebo na platformách tretích strán.

S kým spoločnosť Herbalife zdieľa moje osobné informácie?

Relevantné osobné informácie budú zdieľané s:

Kde budú vaše osobné údaje uložené?

Spoločnosť Herbalife pôsobí v mnohých krajinách po celom svete. Aby sme vám mohli poskytovať konzistentnú službu, nech ste kdekoľvek, spravujeme určité funkcie webových stránok z jedného centrálneho miesta. Toto je v súčasnosti v USA. Okrem toho členovia vo vašej línii môžu byť usadení v USA alebo v &iných krajinách. Neexistuje žiadny súbor zákonov na ochranu údajov, ktoré by zahŕňali Európu, USA a ďalšie časti sveta. Európske zákony vyžadujú, aby spoločnosť Herbalife podnikla kroky na ochranu vašich údajov pri ich premiestňovaní do regiónov mimo Európy. Tieto kroky zahŕňajú:

Záväzok spoločnosti Herbalife k ochrane súkromia detí?

Ochrana súkromia detí je dôležité. V niektorých prípadoch môže spoločnosť Herbalife zhromažďovať osobné informácie od maloletých. Spoločnosť Herbalife získa súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu maloletého, ako to vyžaduje príslušný zákon.

Čo sú to cookies?

Súbor cookie je iba textový reťazec informácií, ktoré webové stránky prenášajú do súboru cookie z prehliadača na pevnom disku vášho počítača, takže webové stránky si môžu pamätať, kto ste. Súbory cookies môžu pomôcť webovej stránke zaistiť rýchlejší súlad s vašimi preferovanými záujmami. Niektoré súbory cookies nám môžu umožnit a prehrať relácie klientov na našich stránkach. Väčšina hlavných webových stránok používa súbory cookies.

Súbor cookie zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej bol súbor cookie vytvorený. “životnosť” súboru cookie; a hodnotu, zvyčajne náhodne generované jedinečné číslo.

Prečo používame súbory cookies? 

Herbalife používa rôzne typy súborov cookies na splnenie množstva úloh, ktoré pomáhajú chrániť, spracúvať a zlepšovať používateľské skúsenosti. Niektoré z týchto súborov cookies sú dočasné a po zatvorení našej stránky sa z vášho prehliadača odstránia. Niektoré z týchto súborov cookies zostávajú vo vašom prehliadači oveľa dlhšie (hoci dĺžka tohto času bude závisieť od životnosti súboru cookies). Tretie strany môžu tiež poskytovať súbory cookies prostredníctvom webových stránok, aby pomohli danému účelu. Medzi typy súborov cookies, ktoré používame, patria:

Výkonové súbory cookies
Tieto sa používajú na nasledujúce úlohy:

 

Preferenčné súbory cookies
Tieto sa používajú na nasledujúce úlohy:

 

Analytické súbory cookies
Tieto sa používajú na nasledujúce úlohy:

 

Bezpečnostné a autentifikačné súbory cookies

Tieto sa používajú na nasledujúce úlohy:

 

Cielené a reklamné súbory cookies
Tieto sa používajú na nasledujúce úlohy:

Web Beacons
Niektoré z našich webových stránok môžu obsahovať elektronické obrázky známe ako Web Beacons (niekedy známe ako čistý gif), ktoré nám umožňujú počítať používateľov, ktorí navštívili tieto stránky. Web Beacons zhromažďujú iba obmedzené informácie, ktoré obsahujú číslo súboru cookie; čas a dátum zobrazenia stránky; a popis stránky, na ktorej sa nachádza Web Beacon. Môžeme mať aj Web Beacons umiestnené externými inzerentmi. Tieto Web Beacons sa používajú len na sledovanie účinnosti konkrétnej kampane.

Ako zakážem a povolím používanie súborov cookies?

Uverejnili sme centrum preferencií súborov cookies, ktoré vám umožní prijímať alebo odmietať súbory cookies na našich stránkach. Upozorňujeme, že niektoré funkcie súborov cookies sú potrebné na účely správnej funkcie našich stránok, na účely zabezpečenia alebo na účely dodržiavania pravidiel, a tieto súbory cookies nie je možné vypnúť v centre preferencií. Prístup do nášho centra preferencií súborov cookies získate návštevou našu stránku centra preferencií

Okrem toho máte možnosť prijať alebo odmietnuť súbory cookies úpravou nastavení vo svojom prehliadači. Ak sú však niektoré súbory cookies zakázané, možno nebudete môcť používať všetky interaktívne funkcie našej stránky. Ak chcete pred prijatím súboru cookies na váš pevný disk dostať upozornenie, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

Vymazávanie súborov cookies
Môžete ľahko odstrániť všetky súbory cookies, ktoré boli nainštalované do priečinka súborov cookie vášho prehliadača. Ak napríklad používate program Microsoft Windows Explorer:

Otvorte ‘Windows Explorer’
Kliknite na tlačidlo ‘Search’ (“Vyhľadať”) na lište úloh
Do políčka na vyhľadávanie pre ‘Folders and Files’ (“Priečinky a Súbory” napíšte “cookie”
V políčku ‘Look In’ (“Pozrieť”) vyberte ‘My Computer’ (“Môj počítač”)
Kliknite na ‘Search Now’ (“Vyhľadať teraz”)
Kliknite dvakrát na priečinky, ktoré sa našli
‘Select’ (“Vyberte”) každý súbor cookie
Na vašej klávesnici stlačte tlačidlo ‘Delete’ (“Vymazať”)

Ak nepoužívate prehliadač Microsoft Windows, mali by ste vo funkcii “Help” (“Pomoc”) vybrať “cookies”, kde nájdete informácie o tom, kde nájdete váš priečinok cookie’

Aké sú moje práva, ktoré sa týkajú mojich osobných údajov?

V závislosti od platných zákonov môžete mať rôzne práva, ktoré sa týkajú vašich osobných údajov, ako je právo na prístup, opravu, obmedzenie alebo námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov (vrátane spracovania pre priamy marketing) a na prenosnosť inému kontrolórovi a vymazanie. Niektoré naše Stránky vám umožňujú prezerať a aktualizovať vaše osobné údaje alebo zrušiť vaše členstvo v službe. Tam, kde táto funkcia nie je k dispozícii a na pomoc s ohľadom na iné práva, ktoré sa týkajú osobných informácií, obráťte sa na oddelenie členských služieb vašej miestnej spoločnosti Herbalife, kontaktuje nás na adrese privacy@herbalife.com

Prosím, všimnite si, že tieto práva podliehajú obmedzeniam stanoveným zákonom.

Ak nechcete dostávať reklamu prostredníctvom e-mailu alebo SMS, v komunikácii, ktorú dostanete budete mať príležitosť odhlásiť sa.

Ak máte ďalšie otázky, ktoré sa týkajú týchto pravidiel a našich postupov alebo ak máte sťažnosti na používanie vašich osobných údajov spoločnosťou Herbalife, kontaktujte nás na adrese:

 

Data Protection Officer – EMEA (Úradník pre ochranu údajov – EMEA)
Centrum financií a operačného servisu Herbalife (Centrum financií a operačného servisu Herbalife)
Puszkarska 7H, 30-644 Kraków, Poľsko
privacy@herbalife.com

 

Pre užívateľov a členov v Európskej únii, ak máte obavy, ktoré sa týkajú zhromažďovania a používania vašich osobných informácií spoločnosťou Herbalife, ktoré spoločnosť Herbalife nemôže vyriešiť k vašej spokojnosti, máte právo podať sťažnosť príslušnému úradu pre dohľad vo vašej jurisdikcii.

A čo bezpečnosť internetu a webových stránok?

Internet nie je bezpečný systém a vždy by ste mali byť opatrný, pokiaľ ide o informácie, ktoré sprístupníte online. Osobné informácie zozbierané prostredníctvom webových stránok spoločnosti Herbalife sú uložené v bezpečnom prevádzkovom prostredí, ktoré nie je dostupné verejnosti. Ak je to potrebné, osobné údaje sú pred uskutočnením transakcie šifrované pomocou vhodnej zabezpečenej technológie.

Môže spoločnosť Herbalife tieto zásady, ktoré sa týkajú webových stránok, zmeniť?

Zákony, smernice a judikatúra o ochrane osobných údajov sa neustále menia. Spoločnosť Herbalife si preto vyhradzuje právo tieto zásady z času na čas meniť. Odporúčame vám pravidelne navštevovať naše webové stránky, aby ste si všimli najnovšiu verziu našich zásad.

Ako môžem identifikovať kontrolóra mojich osobných údajov spoločnosti Herbalife?

Subjekt spoločnosti Herbalife, ktorý je kontrolórom vašich osobných údajov, môžete identifikovať pomocou nižšie uvedenej schémy, ktorá je založené na vašej krajine pobytu.

 

Arménsko 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Rakúsko HERBALIFE INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, Gräfenhäuser Straße 85., D-64293 Darmstadt, Nemecko
Azerbajdžan 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Bielorusko Herbalife Bela LLC, Bldg.29-91А, Prityckogo str., Minsk, 220092, Bielorusko
Belgicko HERBALIFE INTERNATIONAL BELGIUM S.A./N.V., Drukpersstraat 4. B-1000 BRUSSEL – Belgicko
Bosna Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Chorvátsko (“Herbalife Croatia”)
Bulharsko Herbalife Polska Sp. z o.o. Janki ul. Falencka 1B, 05-090 Raszyn (“Herbalife Polska”)
Chorvátsko Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Chorvátsko (“Herbalife Croatia”)
Cyprus HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Grécko (“Herbalife Greece”)
Česká Republika HERBALIFE CZECH REPUBLIC s.r.o., Identifikačné číslo organizácie (IČO): 028 55 089, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká Republika (“Herbalife Czech”)
Dánsko Herbalife Denmark ApS, Hovedvagtsgade 6

1103 København K

Estónsko LLC “Herbalife International RS” | Rusko, 129110, Moscow, Prospect Mira, 33/1. (“Herbalife”)
Fínsko Herbalife International Finland OY (PL 211, 00131 Helsinki, Fínsko

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Francúzsko HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCÚZSKO S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Francúzska Polynézia HERBALIFE INTERNATIONAL FRANCÚZSKO S.A. , 3 rue Alexandre Volta B.P. 81020, 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX
Gruzínsko 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7
Nemecko Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Straße 85, 64293 Darmstadt, Nemecko
Ghana Herbalife of Ghana Ltd., SK DTD127b, Tema, Motorway, Industrial Area Spintex Road, Accra, Ghana
Grécko HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A., 110 Pentelis, 151 26 Marousi, Athens, Grécko
Maďarsko Herbalife Hungary Ltd., 1097 Budapest, Gubacsi út 6., Building “B”
Island Herbalife (U.K.), Limited., The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB
Írsko Herbalife (U.K.) Limited, The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB81HB, Veľká Británia
Izrael HERBALIEF INT’L OF ISRAEL (1990) LTD., 46 Derech Hamakabim St, Industrial Zone, Rishon, Letzion 75359, Izrael
Taliansko Herbalife Italia S.p.A., Viale Citta’ d’Europa 819, 00144 Roma, Taliansko
Kazachstan LLC Herbalife Kazakhstan, 241 Mukanov Ave., 050008 Almaty city, Republic of Kazakhstan
Kirgizsko LLC Herbalife Kazakhstan, 050008, Kazakhstan, Almaty, Mukanova st. 241. (“Herbalife”)
Lotyšsko 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Libanon HERBALIFE INTERNATIONAL GREECE S.A. 110 Pentelis Street, Marousi, 15126 Athens, Grécko (“Herbalife Greece»)
Litva 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Macedónsko Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Chorvátsko (“Herbalife Croatia”)
Malta Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Holandsko
Moldavsko I.C.S Herbalife MA SRL , С/f: 1012600022785, Str. Ismail, 81/1, Business Centre “Panorama”, et. 2, MD-2001, Chişinău, Moldavská Republika
Mongolsko 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Holandsko Herbalife International Netherlands B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht, Holandsko
Nórsko Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker
Poľsko Herbalife Polska Sp. z o.o., Janki ul. Falencka 1B, 05-090, Raszyn, Poľsko
Portugalsko HERBALIFE INTERNATIONAL S.A., Av. Infante D. Henrique, 347 Lisboa, 1800-218, PORTUGALSKO
Rumunsko Herbalife RO SRL, Str.Arhitect Louis Blanc nr. 1, etajul 7, Sector 1, cod postal 011751, Bucuresti, Rumunsko
Rusko 105064, Moscow, Zemlyanoy val street, house 9, floor 12, premises I, room 1, 3-7 (“Herbalife Russia”)
Srbsko Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Chorvátsko (“Herbalife Croatia”)
Slovenská republika Herbalife Slovakia s.r.o., Identifikačné číslo: 47 742 445, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava, Slovenská republika (“Herbalife Slovakia”)
Slovinsko Herbalife d.o.o. Radnička cesta 39 – 10000 Zagreb, Chorvátsko (“Herbalife Croatia”)
Južná Afrika (vrátane Botswany, Leshotha, Namíbie a Swazilska) Herbalife International South Africa, Ltd., Ground Floor, Building 32, Woodlands Office Park, Woodlands Drive, Woodmead, Gauteng, 2191, Južná Afrika
Španielsko Herbalife International de España S.A.

C/ Arequipa, 1, 28043 Madrid

Švédsko Herbalife Sweden AB, Box 556,101 31 Stockholm, Švédsko

Herbalife Norway  Products AS, Fornebuveien 46-48, 1366 Lysaker

Švajčiarsko Herbalife International Deutschland GmbH, Gräfenhäuser Strasse 85, 64293 Darmstadt, Nemecko
Turecko HERBALIFE INTERNATIONAL ÜRÜNLERİ TİCARET LTD. ŞTİ., Büyükhanlı Plaza, Küçükbakkalköy Mah. Defne Sok., N3 Ataşehir, 34752, İstanbul/Turecko
Ukrajina  Herbalife Ukraine LLC,  01103, Kyiv, 26 Kikvidze str, Ukrajina
Veľká Británia HERBALIFE (U.K.) LIMITED. The Atrium, 1 Harefield Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 1HB. Veľká Británia
Zambia Herbalife Zambia Ltd., Shop no. 5, Farmers House, Central Park, Cairo Road, Lusaka, Zambia
Okrem toho je Herbalife Europe Ltd. kontrolórom určitých osobných údajov pre zákazky s obmedzeným počtom poskytovateľov služieb tretích strán a Herbalife Europe Ltd. vymenovala spoločnosť Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. ako jej zástupca v Európskej únii. Môžete kontaktovať spoločnosť Herbalife International Luxembourg S.à.r.l. písomne na adresu 16, Avenue de la Gare L-1610 Luxembourg alebo privacy@herbalife.com